Şahıs ve şirketlerin elektronik ortamda siber saldırılar neticesinde yetersiz bırakılması , mali kayıpların yaratılması ve tüm bu neticeler doğrultusu...

İşveren olarak resmi sigortalı çalışanlarına herhangi bir iş kazası neticesinde poliçe limitleri ve klozları dahilinde SGK’dan ve /veya çalışanlardan...

Şirketlerin ortak, genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinin resmi görevlerini yerine getirmeleri esnasında yapabilecekleri istenmeyen hatalara karşı k...

Bir mesleğin icrası esnasında istemeden meydana gelebilecek mesleki kusur ve hatalar sonucunda 3. Şahıslara verilebilecek zararları poliçe limitleri v...

Bir işletmenin aralarında sözleşme akdi bulunan diğer bir şirkete karşı bir malın üretimi ve  yatırımı karşılığında vereceği  finansal teminatı içeren...

Kişilerin kimlik bilgilerinin 3.şahıslar tarafından izinsiz ve uygunsuz bir şekilde ele geçirilmesi ve bu bilgilerin illegal bir şekilde kullanılarak...

Şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere var olan ve çalışmayı öngördüğü müşterilerinin ticari pozisyonları ve alacak limitleri doğrultusunda tüm c...

DASK, deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, inflak, tsunami ve yer kaymasından dolayı oluşan maddi zararları poliçe limitleri ve içerikleri dahili...

Hayat poliçeleri bir vefat neticesinde belirlemiş olduğu veraset sahiplerine poliçe limitleri ve klozları dahilinde ödeme gerçekleşmesini sağlayan bir...

Emeklilik poliçeleri bireylerin geleceğe yönelik birikimlerini sağlayabilen ve birikimlerini kontrol edebildikleri bir yatırım sistemidir. Özellikle D...

Bir projenin inşaat esnasında oluşabilecek hasarlarını poliçe limitleri ve klozları dahilinde kapsayan bir sigortadır. Ayrıca bu poliçe inşaat sonrası...

Bir malın bir yerden bir yere taşınması esnasında oluşabilecek hasarları poliçe limitleri ve klozları dahilinde kapsayan bir sigortadır. Daha fazla bi...

Yolcu uçakları, kargo uçakları , özel jetler , helikopter, vb tüm resmi uçuş yapan araçların gövdeleri, pilot ve yolcuları, taşıdıkları yükleri ve 3....

Kruz, Gemi, yolcu gemisi, yük gemisi, tüm lüks yat ve tekneler ve resmi diğer tüm deniz araçlarının gövdelerini, makinelerini , yolcularını, yüklerini...

Tüm enerji sektöründe yenilebilir enerji sistem ve tesisleri dahil olmak üzere projelerin hayata geçirilmesi, uygulanması ve işletilmesi konusunda pol...

Please reload