top of page

İnşaat Sigortaları

Bir projenin inşaat esnasında oluşabilecek hasarlarını poliçe limitleri ve klozları dahilinde kapsayan bir sigortadır. Ayrıca bu poliçe inşaat sonrasındaki belli bir dönem içerisinde deneme süresi adı altında yapılabilecek hataları da karşılayabilmektedir. Daha fazla bilgi için Yasemin İşsevenler (ofis@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili: 23 )

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı. Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim (hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50dahili: 15 )

bottom of page