top of page

Siber Riskler Sigortası

Şahıs ve şirketlerin elektronik ortamda siber saldırılar neticesinde yetersiz bırakılması , mali kayıpların yaratılması ve tüm bu neticeler doğrultusunda 3. Şahısların da zarar görmesini poliçe limitleri ve klozları dahilinde teminat altına alan bir sigortadır. Daha fazla bilgi için Yasemin İşsevenler (ofis@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili: 23 )

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı. Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim (hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50 dahili:15)


bottom of page