top of page

Ticari Alacak Sigortası

Şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere var olan ve çalışmayı öngördüğü müşterilerinin ticari pozisyonları ve alacak limitleri doğrultusunda tüm ciro üzerinden poliçe limitleri ve klozları dahilinde teminat altına alan bir sigortadır. Daha fazla bilgi için Yasemin İşsevenler (ofis@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili:23)

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı. Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim (hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50 dahili:15 )

bottom of page