top of page

Nakliyat Poliçeleri

Bir malın bir yerden bir yere taşınması esnasında oluşabilecek hasarları poliçe limitleri ve klozları dahilinde kapsayan bir sigortadır. Daha fazla bilgi için Serap Mert (operasyon@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili: 17 )

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı. Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim (hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50 dahili: 15)

bottom of page