top of page

Hayat-Ferdi Kaza Poliçesi Ürünleri

Hayat poliçeleri bir vefat neticesinde belirlemiş olduğu veraset sahiplerine poliçe limitleri ve klozları dahilinde ödeme gerçekleşmesini sağlayan bir sigortadır. Ayrıca hayat poliçelerinde vefat, kaza sonucu vefat, sürekli sakatlık , tehlikeli hastalıklar, tehlikeli spor ve aktiviteler , toplu taşıma araçları teminatları da mutlak alınması gereken teminatlar içerisinde yer almalıdır.

Ferdi Kaza poliçeleri ise daha dar kapsamlı olup, sadece kaza sonucu oluşabilecek durumları kapsayan bir sigortadır. Ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını içerir. Genelde bireysel olduğu gibi grup ferdi kaza poliçeleri de düzenlenebilmektedir. Daha fazla bilgi için Serap Mert (operasyon@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili: 17 )

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı. Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim (hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50 dahili: 15 )

bottom of page