top of page

Özel Emeklilik Sigortaları

Emeklilik poliçeleri bireylerin geleceğe yönelik birikimlerini sağlayabilen ve birikimlerini kontrol edebildikleri bir yatırım sistemidir. Özellikle Devlet Katkısı bu poliçelere olan talebi arttırmıştır. Daha fazla bilgi için Melis Babadoğan (melis@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili:11 )

bottom of page