top of page

Kefalet Sigortası

Bir işletmenin aralarında sözleşme akdi bulunan diğer bir şirkete karşı bir malın üretimi ve yatırımı karşılığında vereceği finansal teminatı içeren bir poliçedir. Genelde banka ve finans kurumlarının yetersiz kaldığı durumlarda bu poliçe finans teminatı olarak devreye girmektedir. Daha fazla bilgi için Yasemin İşsevenler (ofis@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili: 23 )

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı. Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim (hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50 dahili:15 )


bottom of page