top of page

Zorunlu Deprem Sigortaları (DASK) ve Konut Sigortaları

DASK, deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, inflak, tsunami ve yer kaymasından dolayı oluşan maddi zararları poliçe limitleri ve içerikleri dahilinde teminat altına alır. DASK poliçeleri resmi olarak konut gözüken tüm yapılara açılması zorunlu bir sigortadır.

Konut paket sigortaları ise DASK sonrası tamamlayıcı limitler ve daha geniş kapsamlı limit ve içerikleri ve eşya teminatını kapsayan bir sigortadır. İsteğe bağlı 3. Şahıs, ferdi kaza teminatları da içermektedir. Daha fazla bilgi için Serap Mert (operasyon@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili:17 )

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı. Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim (hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50 dahili:15)

bottom of page