top of page

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Şirketlerin ortak, genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinin resmi görevlerini yerine getirmeleri esnasında yapabilecekleri istenmeyen hatalara karşı kendilerini poliçe limitleri ve klozları dahilinde koruyan bir sigortadır. Daha fazla bilgi için Yasemin İşsevenler ( ofis@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili: 23)

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı.

Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim (hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50 dahili:15) ve Seçil Karanfil (riskanalizi@cnkbroker.com +90 533 659 35 90 dahili: 16 )


bottom of page