top of page

İşveren Sorumluluk Sigortaları

İşveren olarak resmi sigortalı çalışanlarına herhangi bir iş kazası neticesinde poliçe limitleri ve klozları dahilinde SGK’dan ve /veya çalışanlardan mahkeme sonucu gelebilecek rücu davalarına karşı işvereni koruyacak yapıda olan bir sigortadır. Daha fazla bilgi için Yasemin İşsevenler (ofis@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili: 23) ve Serap Mert (operasyon@cnkbroker.com +90 533 659 35 90 dahili: 17)

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı. Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim ( hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50 dahili: 15 ) ve Seçil Karanfil (riskanalizi@cnkbroker.com +90 533 659 35 90 dahili:16 )

bottom of page