top of page

Fidye ve Kaçırılma Sigorta Poliçeleri

Kaçırma ve gasp başta olmak üzere ticari sır gaspı, gasp sonucu yaralanma, şantaj gibi riskleri poliçe klozları ve limitleri dahilinde teminat altına alan bir sigortadır. Daha fazla bilgi için Yasemin İşsevenler (ofis@cnkbroker.com +90 232 441 34 80dahili:23 )

bottom of page