top of page

Tarım (TARSİM) ve Hayvancılık Sigortaları

Tarım ve hayvancılık sektörünü TARSİM’in (Tarım Sigortaları Havuzu) belirlediği limit ve klozlar dahilinde teminat altına alan bir sigortadır. İstenirse TARSİM sonrası özel sigorta tamamlayıcı teminat limitleri satın alınabilir. Daha fazla bilgi için Yasemin İşsevenler (ofis@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili: 23 )

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı. Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim (hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50 dahili:15 )

bottom of page