top of page

Sağlık Poliçeleri ve Yurtdışı Seyahat Sigortaları

Sağlıklı kişilerin ileride herhangi bir sağlık problemine karşı yatarak ve ayakta alabileceği teminatları poliçe limitleri ve klozları dahilinde kapsayan bir sigortadır. Ülkemizde SGK sonrası tamamlayıcı sağlık sigortaları ve

Türkiye’de yerleşik yabancı uyrukluların zorunlu yabancı sağlık poliçeleri de bu sigortalar arasında yer almaktadır.

Yurtdışı seyahat sigortaları ise TC vatandaşlarının istisna ülkeler hariç tüm dünya ülkelerine yapabilecekleri ziyaretler esnasında ani oluşabilecek kaza ve aksaklıklar neticesinde poliçe limitleri ve klozları dahilinde teminat altına alan bir sigortadır. Daha fazla bilgi için Serap Mert (operasyon@cnkbroker.com +90 232 441 34 80 dahili: 17)

Hasar anında ilgili sigorta şirketinden hasar dosyası açılmalı. Daha fazla bilgi için Tuğçe Seçim (hasar@cnkbroker.com +90 232 441 73 50 dahili:15)

bottom of page