top of page

SİTE KULLANIM KOŞULLARI POLİTİKASI 

 

Kullanım Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren, “Akdeniz caddesi No:1 Reyent İşhanı Kat:2 Daire:201 35210 Pasaport İzmir – Türkiye” adresinde mukim CNK Sigorta ve Reasürans Brokerliği Limited Şirketi’nin(“CNK”) www.cnkbroker.com (“Websitesi”) adresine erişen tüm kullanıcılar(“Kullanıcılar”) bu siteyi kullandığında aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

 

Websitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, görsel, yazınsal ve işitsel imgeler(“İçerik”), hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler, kişi ve kuruluşlara yönelik talimat verilmesi, hukuken onların herhangi bir doğrultuya yönlendirmesi amaçlarını ve tebligat niteliğini taşımamaktadır. 

 

Web sitemizde yayınlanan çalışmalar, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir; ancak bu bilgilerin ticari amaçlarla kullanımı CNK’nin yazılı iznine tabidir. 

 

Website’de yayınlanan bilgilerin güncel ve doğru bilgilerle yayınlanmasını temin etmek amacıyla elinden gelen çabayı göstermekle birlikte, CNK’nin bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda açık veya zımni şekilde kefalet veya garanti verdiği yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. 

 

Kullanıcılar sisteme girmeleri ile birlikte, www.cnkbroker.com/ tarafından yayınlanan bilgilerin kullanımı sonucunda doğrudan veya dolaylı bir kayıp veya zarar doğması halinde, bu durumun CNK’ye hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemeyeceğini açık olarak kabul etmiş sayılırlar. 

 

Website ve sitede yer alan bütün metinler ve/veya hizmetler, önceden kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın CNK tarafından değiştirilebilir, kullanım dışı bırakılabilir, silinebilir, askıya alınabilir. Website’de yayınlanmış bilgiler, ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya Websiteye/İçeriğe ulaşılamamasından doğan veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı sorumluluk kabul edilmez. 

 

İnsan hataları, teknik veya diğer faktörler nedeniyle hata veya bilgi eksikliği/yanlışlığının veya güncellik yitirmesinin gerçekleşme olasılığı vardır. CNK, Website sisteminde yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden hiçbir şekilde sorumlu bulunmamaktadır. 

 

CNK, Website’den yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, Website’nin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya Hizmet’in kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; Website’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Website’nin Kullanıcıları’nın işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Website’de yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

 

Bu site CNK’ye ait olup site içerisindeki bilgilerin bir kısmı kendi bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak CNK tarafından yayınlanmaktadır. Sitemizden bağlantı yapılarak ulaşılan diğer sitelerdeki bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından yayınlanmakta olup, CNK’yi hiçbir şekilde bağlamamaktadır.

 

Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, CNK, iş bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, CNK’DEN herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

 

Website’de yer alan “Gizlilik Politikası” iş bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcılar söz konusu Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduklarını, kabul ettiklerini ve içeriklerine uyacaklarını aksi takdirde bu Website’ye erişim sağlamamaları, Website’yi ziyaret etmeme ve görüntülememeleri ve kullanmamaları gerektiğini bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

İş bu Sözleşme hükümlerinin ihlâl edildiği takdirde CNK, Kullanıcı aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir. Website ve Hizmet’in kullanımından doğacak herhangi bir ihtilaflarda CNK, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder.

 

İş bu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page